Systemy kontroli dostępu w Białymstoku

System kontroli dostępu :
Są to urządzenia elektroniczne i mechaniczne, które mają za zadanie ograniczyć wejście osobom nieuprawnionym do stref kontrolowanych ( np. Archiwum, Sejf, Serwerownia ).
Rozwiązanie to podwyższa stopień zabezpieczenia obiektu.
Kontrola może być również stosowana do rejestracji czasu pracy. Opcja ta ułatwia w znaczącym stopniu zliczenie faktycznego czasu, co wiąże się z redukcją kosztów ponoszonych przez Pracodawcę.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w doborze urządzeń, projektowaniu systemu i końcowej konfiguracji.